Efekty ukończenia

Efekty ukończenia

Naszym celem jest kształcenie i podnoszenie kwalifikacji uczestników studiów, a nie drukowanie świadectw i certyfikatów bez pokrycia!

Najważniejszymi efektami są kwalifikacje, wiedza i umiejętności nabyte w toku Studiów, które potwierdzone są następującymi dokumentami:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  2. Świadectwo Auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością (Politechnika Poznańska)
  3. Specjalność Systemy Zarządzania – Świadectwo Auditora wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania (Politechnika Poznańska)
  4. Specjalność Lean Six Sigma – Certyfikat Green Belt (Politechnika Poznańska + wybrane przedsiębiorstwo)
  5. Specjalność Lean Manufacturing – Certyfikat Lean Manager – Premium (Politechnika Poznańska + wybrane przedsiębiorstwo)
  6. Oraz dla grupy ZSZ organizowany jest kurs na audytora ISO 17025, a dla grupy SS szkolenie Black Belt (koszt studiów nie obejmuje opłaty za te kursy)

Ponadto współpracujemy z TUV Polska i Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), dlatego Słuchacze mogą się ubiegać o certyfikaty Audytora wewnętrznego ISO/TS 16494 (TUV) oraz Asystenta i Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością oraz Inżyniera Jakości (PCBC). Certyfikaty wydawane są na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych w Poznaniu lub Warszawie przez przedstawicieli TUV lub PCBC (opłata za Studia nie obejmuje kosztów tych egzaminów).

Rekrutuj do Nas!

Sprawdź najbliższy termin rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

200 godzin zajęć
34 Edycje
2500 Słuchaczy