Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych (niezależnie od profilu kształcenia): licencjackich, inżynierskich, magisterskich, itd.

2. Kandydaci powinni dostarczyć następujące dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy (zostanie wysłany pocztą elektroniczną)
– dyplom ukończenia studiów wyższych
– skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcę),
3. Dokonanie opłaty przed pierwszym zjazdem

Warunki ukończenia Studiów Podyplomowych

  1. Pozytywne oceny z przedmiotów realizowanych w toku Studiów
  2. Specjalność Systemy Zarządzania – napisanie pracy końcowej (pod opieką wybranego promotora)
  3. Specjalność Lean Six Sigma – opracowanie (pod opieką prof. Adama Hamrola) w porozumieniu z wybranym przedsiębiorstwem projektu Six Sigma/Lean Six Sigma
  4. Specjalność Lean Manufacturing – opracowanie (pod opieką dra inż. Krzysztofa Żywickiego) w porozumieniu z wybranym przedsiębiorstwem projektu Lean/Kaiz

Rekrutuj do Nas!

Sprawdź najbliższy termin rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

200 godzin zajęć
34 Edycje
2500 Słuchaczy