Specjalności

Specjalności

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe ,,Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” realizowane są w ramach bloków przedmiotowych wspólnych w wymiarze około 90 godzin oraz bloków przedmiotów odpowiednich dla danej specjalności w wymiarze około 110 godzin. Specjalności wybierane są do końca pierwszego semestru.

  • REALIZOWANE PRZEDMIOTY

Blok przedmiotów wspólnych

1) Wprowadzenie do zarządzania

2) Pomiar i ocenę jakości procesów i wyrobów,

3) Wymagania normy ISO 9001,

4) Audytowanie,

5) Badanie satysfakcji klienta,

6) Podstawowe narzędzia zarządzania jakością,

7) Ekonomikę przedsiębiorstwa,

8) Kulturę przedsiębiorstwa z elementami przywództwa, komunikacji oraz pracy zespołowej,

9)  Zarządzanie projektami,

10) Wprowadzenie do koncepcji Lean, Kaizen oraz Six Sigma.

Blok przedmiotów specjalnościowych 

1.Systemy zarządzania

Wykłady i ćwiczenia dotyczące spełnienia wymagań norm ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025, IATF 16949, warsztaty: audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania, studium przypadku oraz realizację projektu końcowego.

 

2.Lean Six Sigma

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia z narzędzi statystycznych Six Sigma, doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, planowania i prowadzenia eksperymentów DoE, narzędzia MiniTab, analizy systemów pomiarowych – MSA, analizy FMEA,  Warunkiem ukończenia studiów jest realizacja projektu zgodnego z metodyką DMAIC (wdrożenie w przedsiębiorstwie).

 

3. Lean Manufacturing 

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia z narzędzi Lean, doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, a także z organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy. Warunkiem ukończenia studiów jest realizacja projektu Kaizen (wdrożenie w przedsiębiorstwie)

Dlaczego Studia podyplomowe na PP?

Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych w Polsce.Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Rekrutuj do Nas!

Sprawdź najbliższy termin rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

200 godzin zajęć
36 Edycji
Ponad 1500 Słuchaczy