Kontakt

Kontakt

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Zakład Inżynierii Produkcji
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Dane do faktury:
Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
NIP: 777-00-03-699

Zapisy i informacje

Marta Grabowska, dr inż.
Pokój: 305
tel. (61) 665 27 98
e-mail: marta.grabowska@put.poznan.pl

Faktury, zaświadczenia i płatności

Marlena Szczepaniak, mgr
Pokój: 102
tel. (61) 665 27 74
fax. (61) 665 27 74
e-mail:office_cmpe@put.poznan.pl
godz. 7.30-14.30