Rekrutacja

Rekrutacja

TERMIN REKRUTACJI NA 38 EDYCJĘ

Rekrutacja trwa do 20 września 2022 roku lub do wyczerpania miejsc – Formularz online będzie dostępny w maju https://rekrutacja.put.poznan.pl/

Zadzwoń/napisz i zarezerwuj miejsce – 61 665 27 98; marta.grabowska@put.poznan.pl

Do zobaczenia na zajęciach

  • ETAPY REKRUTACJI
  • RODO

Krok 1. Rezerwacja miejsca: marta.grabowska@put.poznan.pl: wypełnienie i wysłanie formularza on-line

https://rekrutacja.put.poznan.pl/

Krok 2. Wysłanie przez nas potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail

Krok 3. Wysłanie przez nas potwierdzenia przyjęcia na Studia Podyplomowe oraz terminów zjazdów w I semestrze Studiów, a także formularza zgłoszeniowego do wydruku

Krok 4. Wpłata czesnego (lub 1 raty) do 20.09.2022

Krok 6. Dostarczenie wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dyplomu ukończenia studiów na pierwszy zjazd – wrzesień 2022 roku

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  4. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji i rozliczenia studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), z których usług uczestnicy studiów będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa – 50 lat (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest  udział w studiach podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. studiach.

10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dlaczego Studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej?

 

Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych w Polsce. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Silną stroną Uczelni jest kadra pracowników naukowych. Ich osiągnięcia naukowe i publikacje stanowią ważny wkład do współczesnych nauk technicznych. Natomiast prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

200 godzin zajęć
37 Edycji
1550 Słuchaczy