Dr inż. Michał Rogalewicz

Asystent w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętych metod statystycznych w inżynierii jakości. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności statystycznego sterowania procesami oraz wielowymiarowego statystycznego sterowania procesami (jego rozprawa doktorska dotyczyła zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych w procesach wytwarzania), a także metod planowania eksperymentów. Zajmował się również wykorzystaniem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz Data Mining.
Członek „Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją” oraz „Europejskiego Stowarzyszenia Statystyków ENBIS”. Autor i współautor kilkunastu publikacji w czasopismach i zeszytach naukowych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu metod statystycznych oraz statystycznego sterowania procesami (m.in. w firmie Odlewnia Żeliwa Śrem, Promens, Bridgestone).