Kurs Black Belt – XI edycja

Zapraszamy na kurs Black Belt – I zjazd już w czerwcu 2022 roku

Zapisy i informacje: marta.grabowska@put.poznan.pl, 61 665 27 98

Oferta skierowana jest do certyfikowanych Green Belt’ów oraz do osób, które mają doświadczenie we wdrażaniu projektów zgodnych z metodyką DMAIC – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kładziemy duży nacisk na umiejętności przywódcze, sprawność identyfikowania i definiowania problemów oraz zdolność krytycznej oceny sytuacji. Aby rozwijać te kompetencje uczestnicy kursu – potencjalni Black Belt’ci, są zaangażowani w realizowanie projektów Green Belt’ów, a także samodzielnie realizują projekty doskonalące w ramach warsztatów z zastosowaniem technik przyrostowych (druk 3D, planowanie eksperymentów, symulacja).