Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny Adam Hamrol

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od roku 2003 kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją, w latach 1999 – 2005 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, 2005 Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2005-2012.
Zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością zajmuje się od roku 1992. Wykładał bądź wykłada: zarządzanie jakością, inżynierię jakości, metody statystyczne w sterowaniu jakością, projektowanie systemów zarządzania jakością. Jest promotorem 7 prac doktorskich oraz ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z szeroko rozumianymi problemami zarządzania jakością. Wdrażał w kilkunastu przedsiębiorstwach systemy zarządzania jakością, prowadził liczne szkolenia i doradzał w zakresie zarządzania.

Autor ponad 160 publikacji, w tym autor bądź współautor książek z zakresu zarządzania jakością, m.in.: Zarządzanie jakością w teorii i praktyce, PWN Warszawa 1998, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa 2008.

Jest między innymi członkiem: Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Sekcji „Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce” Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komisji Budowy Maszyn Oddziału PAN w Poznaniu. Od roku 2010 członek European Academy of Quality Sciences.

W roku 2009 został laureatem XII Edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii nauka oraz Liderem Pracy Organicznej (nagroda Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego).