Dr inż. Agnieszka Kujawińska

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Produkcją Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu metod statystycznych stosowanych w inżynierii jakości. Członek “Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją” oraz „Europejskiego Stowarzyszenia Statystyków ENBIS”. Współautorka skryptów “Elementy informatyki dla inżynierów mechaników”, „Statystyka matematyczna, „Decyzje i gry marketingowe” oraz ponad 40 publikacji w czasopismach i zeszytach naukowych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu statystycznego sterowania procesami, statystycznej analizy systemów pomiarowych.