Dr inż. Piotr Pajzderski

Starszy wykładowca na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, były wieloletni kierownik Laboratorium Badawczego, kwalifikowany auditor jakości PCBC i EOQ biorący udział w procesach certyfikacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz procesach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, wykładowca PCBC w szkoleniach auditorów wg programu EOQ.
W dorobku naukowym: praca dr, kilkanaście publikacji, wygłoszenie kilkunastu referatów na różnych konferencjach. Posiada certyfikaty EOQ i OCBC. Były Członek Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych “POLLAB”. Konsultant systemów zarządzania jakością w kilkunastu organizacjach, które uzyskały certyfikaty PCBC, TŰV, Germanische Lloyd, DQS.